Szczegóły zadania

Street Soccer Pleszew 2019


Lokalizacja

Targowisko Miejskie w Pleszewie

Skrócony opis

Turniej piłki nożnej ulicznej i wiele atrakcji

Opis zadania

Street Soccer Pleszew to wyjątkowy turniej na skalę Polski. Wydarzenie miałoby trwać trzy dni od piątku do niedzieli. Główna atrakcją będzie turniej piłki ulicznej. Dodatkowo dużo atrakcji dla kibiców oraz konkursy z nagrodami. Miejsce turnieju to Targowisko Miejskie przy ul. Ogrodowej w Pleszewie. Główny turniej będzie rozgrywany na boisku do piłki ulicznej z bandami i siatkami ochronnymi o wymiarach 22x16 m. Dodatkowo podłoga ułożona będzie z miękkich puzzli, a przy boisku stanie trybuna dla kibiców. Oprócz gry w piłkę planuje się imprezy towarzyszące, konkursy z nagrodami, zbiórki charytatywne, a także imprezę taneczną i maraton Zumby

Termin realizacji

Dni Pleszewa 2019

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynajem boiska, podłogi, trybun i oświetlenia22 500 zł
2Nagrody, gadżety, podiękowania dla partnerów i wolontariuszy, promocja wydarzenia10 500 zł
3Organiacja turnieju (sędziowie, opieka medyczna, ochrona, słuzby orządowe, spiker, dj, uezpieczenie7 500 zł
4Woda, wyżywienie, transport, materiały eksploatacyjne4 500 zł
Łącznie: 45 000 zł