Szczegóły zadania

Muzyczna Strefa Kultury


Skrócony opis

Cykl otwartych koncertów plenerowych – 7 wydarzeń artystycznych.

Opis zadania

To przybliżenie łączących pokolenia muzycznych wydarzeń kulturalnych na terenie Pleszewa. Celem projektu jest przeprowadzenie na terenie Pleszewa cyklu otwartych koncertów plenerowych dla mieszkańców Miasta i Gminy Pleszew. Koncerty odbywałyby się wieczorami, od początku maja do połowy września. Łącznie byłoby to 7 wydarzeń artystycznych, podczas których prezentowane będą różnorodne style i fory muzyczne: od muzyki  popularnej, piosenki aktorskiej, folkowej, do rocka czy innych. Wstęp na koncerty byłby bezpłatny. Koncerty odbywałyby się w różnych nietypowych miejscach Pleszewa, np. Park Miejski, Kino Hel, dziedziniec Muzeum Regionalnego, Rynek, Targowisko Miejskie. Planuje się też występy lokalnych młodych artystów poprzedzające występy gwiazd.

Termin realizacji

2019

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Artyści - 7x44 000 zł
2ZAIKS, tantiemy1 000 zł
Łącznie: 45 000 zł