Szczegóły zadania

Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących


Skrócony opis

Rehabilitacja osób potrzebujących w miejscu zamieszkania przez wykwalifikowanego rehabilitanta (ok. 100 osób)

Opis zadania

Działania w ramach projektu obejmować będą rehabilitację w miejscu zamieszkania osoby niepełnoprawnej tj. ze schorzeniami narządów ruchu, wzroku oraz schorzeniami neurologicznymi, po wylewach, udarach, a także po upadkach. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta i Gminy Pleszew i skierowany jest do ich mieszkańców. Rehabilitacji prze profesjonalnych rehabilitantów podana będzie grupa ok. 100 osób. Każdy uczestnik będzie mógł wykorzystać 10 godzin rehabilitacji w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. Zapisy na wyżej opisaną rehabilitację będą prowadzili Renata Garsztka i Leopold Lis, którzy każdego pacjenta będą zgłaszali bezpośrednio rehabilitantowi, ten z kolei będzie prowadził kartę pacjenta.

Termin realizacji

1 stycznia-31 grudnia 2019

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zatrudnienie mgagistra rehabilitacji (1000 godz. x 45 zł) 45 000 zł