Szczegóły zadania

Wakacyjny koncert plenerowy z udziałem młodzieżowego idola


Lokalizacja

Boisko OSP Kowalew

Skrócony opis

Organizacja koncertu plenerowego w ramach akcji wakacyjnej „Bezwyjazdowe-Odjazdowe Wakacje”.

Opis zadania

Zorganizowanie profesjonalnego koncertu plenerowego, którego odbiorcami będą dzieci i młodzież, w ramach corocznej akcji wakacyjnej "Bezwyjazdowe - Odjazdowe Wakacje". Wybór artysty zostanie poprzedzony konsultacjami w gronie dzieci i młodzieży. Miejsce koncertu to boisko OSP Kowalew.

Termin realizacji

sierpień 2019

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Wynagrodzenie dla artysty30 000 zł
2Wynajem nagłośnienia i oświetlenia 6 000 zł
3Wynajem firmy ochroniarskiej 1 500 zł
4Promocja - usługi poligraficzne1 000 zł
Łącznie: 38 500 zł