Szczegóły zadania

Rodzinna Strefa Rekreacyjna w Kowalewie


Lokalizacja

Boisko przy ul. Dmowskiego w Kowalewie

Skrócony opis

Modernizacja istniejącego boiska przy ul. Dmowskiego: wymiana ogrodzenia, nawierzchni, rządzenia do zabawy, do ćwiczeń, altana i mała architektura

Opis zadania

Modernizacja istniejącego już boiska przy ul. Dmowskiego w Kowalewie: wymiana ogrodzenia, wymiana nawierzchni oraz doposażenie terenu w zestaw zabawowy, altankę z ławostołami, zestaw do ćwiczeń, ławki, kosze na śmieci i zieleń.

Termin realizacji

2019

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Boisko - nawierzchnia, bramki45 000 zł
2Zestaw zabawowy70 000 zł
3Altana z ławostołami18 000 zł
4Urządzenia siłowni15 000 zł
5Ogrodzenie, brama i furtka20 000 zł
6Zieleń10 000 zł
7Kosze na śmieci2 000 zł
8Inne: trampolina, stół do ping pona itp.20 000 zł
Łącznie: 200 000 zł