Szczegóły zadania

Budowa betonowych alejek rekreacyjnych


Lokalizacja

Kompleks leśny PLANTY

Skrócony opis

Budowa systemu alejek dla sportów rolkowych w kompleksie leśnym Planty – ok. 600 m²

Opis zadania

Projekt proponuje budowę systemu alejek dla sportów rolkowych: łyżworolki, hulajnogi, wrotki i deskorolki. Zakłada odchodzenie od koncepcji placu na rzecz ciekawej trasy z elementami konstrukcji do wykonywania ewolucji. Projekt ma być bezpłatny, bezpieczny i otwarty dla różnych grup wiekowych na różnym poziomie zaawansowania. Obiekt miałby być dostępny całodobowo. Obiekt powstanie na istniejących już alejkach, co niesie za sobą nieznaczną ingerencję w tereny zielone. Szacunkowa wielkość to ok. 600 m² Do wykonania konstrukcji proponuje się beton natryskowy, który aktualnie jest wiodącą technologią budowy Skate Parków na całym świecie.

Termin realizacji

2019

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1projekowanie, koszty materiałów i wykonanie, przeszkody: poręcz, manualpad, funbox i inne 200 000 zł