Szczegóły zadania

Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy


Lokalizacja

Zespół Szkół Publicznych nr 1  Pleszewie

Skrócony opis

Adaptacja pomieszczeń piwnicznych: osuszanie murów, zdjęcie i położenie nowych tynków, wymiana instalacji, wymiana podłóg i stolarki drzwiowej

Opis zadania

Zadanie polega na adaptacji pomieszczeń znajdujących się w części piwnicznej starego budynku szkoły w celu prowadzenia działalności wychowawczej i edukacyjnej skoncentrowanej wokół tradycji harcerskich oraz żołnierskich. Druhowie oraz wychowawcy szkoły chcą stworzyć warunki do godnego uhonorowania i eksponowania osiągnięć drużyn ZHP oraz 70 Pułku Piechoty. Prace adaptacyjne obejmować będą m.in.: osuszenie muru zewnętrznego budynku szkolnego od strony południowej - izolacja pozioma ściany ceglanej, skucie starych tynków wewnętrznych, odnowienie ścian i podłóg, wymiana instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Należy dokonać również wymiany stolarki drzwiowej.

Termin realizacji

2019

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Osuszanie murów zewnętrznych i izolacja oraz drenaż opaskowy 20 000 zł
2Zdjęcie starych tynków wewnątrz budynku5 000 zł
3Położenie nowych tynków, szpachlowanie, malowanie51 000 zł
4Wymiana intalacji elektrycznej wraz z oświetleniem 20 000 zł
5Wymiana instalacji hydraulicznej, c.o. i kanalizacyjnej14 000 zł
6Wykonane instalacji wentylacyjej-mechanicznej20 000 zł
7Wymiana podłóg wraz z podbudową55 000 zł
8Wymiana stolarki drzwiowej10 000 zł
Łącznie: 195 000 zł