Witamy w systemie głosowania!

Zasady głosowania:

 • Prawo do udziału w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego, ma każdy pełnoletni mieszkaniec wpisany do Rejestru Wyborców Miasta i Gminy Pleszew

 • Prawo do udziału w głosowaniu w ramach Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego ma każda osoba zameldowana na terenie MiG Pleszew, która w dniu głosowania jest w wieku między 15 a 18 lat (ma ukończone 15 lat i nieukończone 18 lat).

 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz

 • Każdy mieszkaniec może oddać maksymalnie dwa głosy– jeden głos na jedno zadanie w kategorii inwestycyjnej oraz jeden głos na jedno zadanie w kategorii pozainwestycyjnej (nie dotyczy MBO).

 • Głosujący w Młodzieżowym Budżecie Obywatelskim może oddać wyłącznie jeden głos na zadanie w tej kategorii.

 • Aby prawidłowo oddać głos należy podać numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

 • Przed przystąpieniem do głosowani warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do budżetu obywatelskiego.

 • Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać jedną  propozycję z listy poprzez kliknięcie pola “Wybierz” przy wybranej propozycji.

Wstecz

Krok 1 z 3: Uzupełnij dane

Krok 2 z 3: Wybór zadań

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz zadanie inwestycyjne

Wybrałeś 1 z 1 zadań

Wybierz zadanie pozainwestycyjne

Wybrałeś 1 z 1 zadań

Wybierz zadanie młodzieżowe

Wybrałeś 1 z 1 zadań

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne i  informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. W trakcie korzystania z serwisu pleszew.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
 1. W czasie korzystania z serwisu pleszew.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię i  nazwisko, email, numer telefonu.
 2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Urzędem Miasta i Gminy w Pleszewie.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie uniemożliwia skorzystanie serwisu.
 3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie pleszew.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
 4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
  Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
 6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
 7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
 8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o., który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark Sp z o.o. zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
  Cała procedura jest nadzorowane przez Urząd Miasta i Gminy w Pleszewie, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie, MediaPark Sp z o.o. bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
 9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
 10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
  W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 11. Strona internetowa pleszew.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
 12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
 13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.
 14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
 15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści:
  1. charakterze bezprawnym,
  2. które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług,
  3. które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w  naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
 17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email sekretariat@pleszew.pl lub kontakt telefoniczny pod nr 627428310. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o  podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
 18. W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głos na podany PESEL został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podany PESEL została wydana karta do głosowania

Aby móc głosować musisz mieć ukończone 15 lat.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
Modernizacja i adaptacja pomieszczeń piwnicznych ZSP nr 1 na potrzeby działalności harcerzy
Adaptacja pomieszczeń piwnicznych: osuszanie murów, zdjęcie i położenie nowych tynków, wymiana instalacji, wymiana podłóg i stolarki drzwiowej
195 000 zł
Wybierz
Budowa betonowych alejek rekreacyjnych
Budowa systemu alejek dla sportów rolkowych w kompleksie leśnym Planty – ok. 600 m²
200 000 zł
Wybierz
Rodzinna Strefa Rekreacyjna w Kowalewie
Modernizacja istniejącego boiska przy ul. Dmowskiego: wymiana ogrodzenia, nawierzchni, rządzenia do zabawy, do ćwiczeń, altana i mała architektura
200 000 zł
Wybierz
199 950 zł
Wybierz
Zakup sprzętu na półkolonie zimowe i letnie "Akademia Sportu i Przygody"
Zakup sprzętu sportowego, turystycznego , akcesoriów do zabaw i animacji.
44 900 zł
Wybierz
Wakacyjny koncert plenerowy z udziałem młodzieżowego idola
Organizacja koncertu plenerowego w ramach akcji wakacyjnej „Bezwyjazdowe-Odjazdowe Wakacje”.
38 500 zł
Wybierz
Rehabilitacja domowa seniorów oraz osób potrzebujących
Rehabilitacja osób potrzebujących w miejscu zamieszkania przez wykwalifikowanego rehabilitanta (ok. 100 osób)
45 000 zł
Wybierz
Muzyczna Strefa Kultury
Cykl otwartych koncertów plenerowych – 7 wydarzeń artystycznych.
45 000 zł
Wybierz
Street Soccer Pleszew 2019
Turniej piłki nożnej ulicznej i wiele atrakcji
45 000 zł
Wybierz
Kluczem jest klucz
Gra towarzyska „Escape Room” czyli stworzenie tematycznego pokoju zagadek.
9 965 zł
Wybierz

Brak zadań

Jeśli zakończyłeś wybór zadań, kliknij przycisk „Dalej“

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko 5 kodów na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wpisz kod

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×